Takki-verkosto

Takki-verkosto on työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkosto. Verkoston tehtävänä on huolehtia osaavan ja riittävän työvoiman saamisesta yhteiskunnan perustehtäviin, edistää aluekehitystä metropolialueelta pohjoisimpaan Suomeen ja kehittää erityisesti palvelusektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Verkosto koostuu kansanedustajien, ammattikorkeakoulujen sekä työelämän edustajista.

Takki.info sivusto toimii verkoston sisäisenä ja ulkoisena tiedotuskanavana sekä aineistopankkina.

 

Uutiset