Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 2016 lukuina

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan merkitys työelämän uudistamisessa ja alueiden kehittämisessä vahvistuu koko ajan. TKI-toiminta on myös entistä strategisempaa. TKI-toiminnassa hyödynnetään tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuureja, jotka ovat rakentuneet ammattikorkeakoulujen TKI-painoalojen pohjalta.

Yhteensä ammattikorkeakouluilla on yli 250 tutkimusympäristöä
ja -infrastruktuuria. Niiden käyttö yhdessä muiden toimijoiden
kanssa korostaa TKI-toiminnan vuorovaikutuksellisuutta
sekä ekosysteemimäistä toimintaa. Oheisessa infograafissa on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan keskeiset tunnusluvut vuodelta 2016 Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 2016