Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 2016 lukuina

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan merkitys työelämän uudistamisessa ja alueiden kehittämisessä vahvistuu koko ajan. TKI-toiminta on myös entistä strategisempaa. TKI-toiminnassa hyödynnetään tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuureja, jotka ovat rakentuneet ammattikorkeakoulujen TKI-painoalojen pohjalta. Yhteensä ammattikorkeakouluilla on yli 250 tutkimusympäristöä ja -infrastruktuuria. Niiden käyttö yhdessä muiden toimijoiden kanssa korostaa TKI-toiminnan vuorovaikutuksellisuutta sekä ekosysteemimäistä toimintaa. Oheisessa infograafissa on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan keskeiset tunnusluvut vuodelta 2016 Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 2016

Sosionomit työllistyvät hyvin ja laaja-alaisesti

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevan selvityksen vuoden 2017 aikana.  Selvitys osoitti, että sosionomikoulutuksella työllistytään laajasti niin yksityiselle, julkiselle, kuin kolmannellekin sektorille. Työllistymisaste on myös korkea. Vuonna 2016 ammattikorkeakoulujen sosiaalialalta valmistui 2 299 tutkintoa, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja oli 345. Sosionomikoulutuksen laaja-alainen tieto- ja osaamisperusta sekä substanssispesifi erikoisosaaminen vastaavat […]