KANNANOTTO: Kansallinen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka eivät hyödynnä ammattikorkeakoulujen työelämäläheistä osaamista

Eduskunnan TAKKI-työvaliokunta (www.takki.info) esittää, että Suomen hallitus panostaa ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuosina 2017 – 2020 ja uudistaa rohkeasti suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.

Suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiopoliittisessa keskustelussa ei tunnisteta eikä hyödynnetä riittävästi ammattikorkeakoulujen tuottamaa soveltavaa, ratkaisukeskeistä ja käytännönläheistä TKI-osaamista. Ammattikorkeakoulujen TK-toiminta on ollut lakisääteistä vuodesta 2003 alkaen. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä innovaatiotoiminta lisättiin ammattikorkeakoulujen tehtäviin vuodesta 2015 lukien.

Suomen uudistuminen ja alueiden kehittyminen edellyttävät uusia panoksia, jotka hyödyntävät erityisesti ammattikorkeakouluja ja niiden TKI-osaamista. Kansalliset rahoitusinstrumentit, joilla vahvistetaan ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa ja soveltavaa tutkimusta, ovat olemattomat.

Myös alueiden kasvupalveluiden toteuttamisessa ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli. Valitettavasti nyt lausunnolla oleva työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita koskevan lakiesitys (http://tem.fi/lausuntopyynnot) ei tunnista tätä alueiden elinvoiman kannalta keskeistä tehtävää.

Yritykset ja julkiset organisaatiot (mm. SOTE-toimijat) ovat ammattikorkeakoulujen keskeisiä yhteistyökumppaneita ja TKI-toiminnan hyödynsaajia.  Panostukset ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan näkyvät käytännössä alueiden osaamisessa ja yritysten kilpailukyvyssä.

TAKKI-työvaliokunta esittää, että valtio panostaa ammattikorkeakoulujen innovaatiorahoitukseen ja työelämäyhteistyön vahvistamiseen.  Ammattikorkeakoulujen innovaatiorahoitus vauhdittaa pk-yritysten kasvua, alueellisia osaamiskeskittymiä ja kansainvälistymistä.

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita luomaan Suomeen vahvoja innovaatioekosysteemejä, jossa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan osoitetut panokset hyödyttävät yritysten kilpailukykyä ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistamista.  Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomi on jäämässä jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa.  TAKKI-työvaliokunta esittää, että Suomi panostaa ammattikorkeakoulututkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, joista valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin

TAKKI-verkoston puolesta

Aila Paloniemi                                                                                                                  

Puheenjohtaja, kansanedustaja
050-5113067