Ei yhtä korkeakoululakia – Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

 TIEDOTE

Korkeakoulujen visiotyössä on haettu suuntaa siihen, miten suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot kykenevät vastaamaan Suomen uudistumisen sekä globaalien muutosten haasteisiin. Vision tarve on ilmeinen. Tarvitsemme selkeästi pitkänjänteisempää korkeakoulu- tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa.

Visiokeskustelussa ytimeen on noussut mahdollisuus yhdestä korkeakoululaista.

Eduskunnan TAKKI- työvaliokunnan (www.takki.info) kanta on, että suomalaisten korkeakoulujen kehittymistä ja toimintamahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuen. Tähän emme juuri nyt tarvitse yhtä korkeakoululakia.  Lainsäädäntö on keino, jonka perusta on hyvä olla mahdollistava ja yhdessä pohdittu.

TAKKI- työvaliokunta kiittää, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt laajapohjaisen visiotyön. Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomi on jäämässä jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa.  Tähän meillä ei ole enää varaa.

Tulevaisuuden korkeakoulutus ja tutkimus perustuvat innovatiivisiin ratkaisuihin, joissa korkeakoulujen tuottama osaaminen ja uusi tieto ovat entistä avoimemmin opiskelijoiden ja työelämän saatavilla.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaista osaamista ei pidä hukata juuri nyt, kun työelämä on muutoksessa. Suomessa tarvitaan jatkossa laajempaa yhteistyötä ja eri toimijoiden kesken rakentuvia vahvoja innovaatioekosysteemejä, jossa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan osoitetut panokset hyödyttävät oppimista, yritysten kilpailukykyä ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistamista.

Ammattikorkeakoulut ovat hyvä esimerkki kehitysdynamoista, jotka houkutteleva opiskelijoita, yrityksiä, henkilöstöä, tutkijoita ja kehittäjiä yhdessä ratkaisemaan osaamisen haasteita.

TAKKI-verkoston puolesta

Aila Paloniemi
Puheenjohtaja, kansanedustaja

Takki-verkosto on työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkosto. Se koostuu kansanedustajien, ammattikorkeakoulujen ja työelämän edustajista. Verkoston tehtävänä on huolehtia osaavan ja riittävän työvoiman saamisesta yhteiskunnan perustehtäviin, edistää aluekehitystä metropolialueelta pohjoisimpaan Suomeen ja kehittää erityisesti palvelusektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.