Ei yhtä korkeakoululakia – Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

 TIEDOTE Korkeakoulujen visiotyössä on haettu suuntaa siihen, miten suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot kykenevät vastaamaan Suomen uudistumisen sekä globaalien muutosten haasteisiin. Vision tarve on ilmeinen. Tarvitsemme selkeästi pitkänjänteisempää korkeakoulu- tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Visiokeskustelussa ytimeen on noussut mahdollisuus yhdestä korkeakoululaista. Eduskunnan TAKKI- työvaliokunnan (www.takki.info) kanta on, että suomalaisten korkeakoulujen kehittymistä ja toimintamahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuen. […]