Soten Pyöreä pöytä II

Takki -verkoston Pyöreän pöydän tapaamiset saavat jatkoa toukokuussa. Verkosto jäjrestää Pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden ”Sosiaali- ja terveyshuollon reformi ja uusi osaaminen” tiistaina 15.5. klo 14.30-16.30 Suuren valiokunnan huoneessa. Tilaisuuden tavoitteena on avata eri näkökulmien ja yhteisen keskustelun avulla sote-uudistusta osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen pohjustaa keskustelua pohtimalla korkeakoulujen roolia osaamisen ja palvelujen uudistajana. Tämän lisäksi […]

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 2016 lukuina

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan merkitys työelämän uudistamisessa ja alueiden kehittämisessä vahvistuu koko ajan. TKI-toiminta on myös entistä strategisempaa. TKI-toiminnassa hyödynnetään tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuureja, jotka ovat rakentuneet ammattikorkeakoulujen TKI-painoalojen pohjalta. Yhteensä ammattikorkeakouluilla on yli 250 tutkimusympäristöä ja -infrastruktuuria. Niiden käyttö yhdessä muiden toimijoiden kanssa korostaa TKI-toiminnan vuorovaikutuksellisuutta sekä ekosysteemimäistä toimintaa. Oheisessa infograafissa on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan keskeiset tunnusluvut vuodelta 2016 Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 2016

Sosionomit työllistyvät hyvin ja laaja-alaisesti

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevan selvityksen vuoden 2017 aikana.  Selvitys osoitti, että sosionomikoulutuksella työllistytään laajasti niin yksityiselle, julkiselle, kuin kolmannellekin sektorille. Työllistymisaste on myös korkea. Vuonna 2016 ammattikorkeakoulujen sosiaalialalta valmistui 2 299 tutkintoa, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja oli 345. Sosionomikoulutuksen laaja-alainen tieto- ja osaamisperusta sekä substanssispesifi erikoisosaaminen vastaavat […]

Mikä on tulevaisuudessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun ero?

Seminaarin annin veti hyvin yhteen emeritusrehtori Pentti Rauhala. Noin 15 vuotta Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina toiminut Rauhala nosti esille myös sen mistä ei juurikaan puhuttu. – Seminaarissa ei puhuttu paljonkaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen eroista suhteessa tulevaisuuden korkeakouluvisioon. Olisiko pitänyt? Rauhala pohtikin sitä mikä tulevaisuudessa erottelee ja mikä ei erottele näitä kahta korkeakoulutyyppiä. Ilmaan jäi lopulta kysymys halutaanko […]

Murrokset, vastatieto ja teknologia kehityksen ajureina

Korkeatasoisen tiedon ja osaamisen visiota haettiin Takki-seminaarissa mielenkiintoisten sparraajien kanssa. Sparrauspuheenvuorot pitivät toimitusjohtaja Esko Kilpi, kansanedustaja Anna Kontula ja kansanedustaja Ville Vähämäki. Kunkin sparraajista nosti esille yhden tulevaisuuteen liittyvän näkökulman, joka vaikuttaa uuden tiedon ja osaamisen rakentumiseen. Heidän yhteisen viestin voi tiivistää vaikkapa niin, että työelämä on suuressa murroksessa, tulevaisuuden ymmärtämiseksi tarvitaan laaja-alaista ja monipuolista […]

Ylijohtaja Lundström: Ammattikorkeakouluilla on uudistumisen avaimet

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström rohkaisi Takki-seminaarissa ammattikorkeakouluja ottamaan vahvemman roolin innovaatiotoiminnassa ja yhteiskunnan ja työelämän uudistamisessa. Erityisesti ylijohtaja korosti ammattikorkeakoulujen merkitystä pk-yritysten kehittämisessä. Verkostojen ja erilaisten kytkösten rakentamisessa ammattikorkeakoulut voisivat olla vielä nykyistäkin aktiivisempia. – Paras saadaan ulos vain jos osaaminen on oikeassa muodossa, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. – Pidätte käsissänne avaimia, kun […]

Ministeri Grahn-Laasonen: Rohkeasti kohti uutta

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen peräsi Takki-seminaarissa kunnianhimoa ja rohkeutta uuden tutkimuksen ja korkeakoulutuksen vision laatijoilta. Grahn-Laasosen mukaan monissa yhteiskunnan uudistuksissa katseet kääntyvät nyt ammattikorkeakoulujen ja niiden tuottaman osaamisen suuntaan. Esimerkiksi hän nosti sote-uudistuksen ja kysyi: Miten koulutetaan niitä tulevaisuuden sote-ammattilaisia kokonaan uusiin tarpeisiin? Ministeri korosti ammattikorkeakoulujen kehittämistyötä. Hänen mukaansa amkit tekevät erittäin mielenkiintoista työtä […]

Puheenjohtaja Paloniemi: Tulevaisuuden korkeakoulu ei pärjää maakuntasarjassa

Se on strategisesti johdettu, se tietää missä sen on oltava hyvä, missä sen täytyy toimia ja kenen kanssa, tiivisti Takki-verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi pohdintansa tulevaisuuden hyvän korkeakoulun piirteistä avatessaan verkoston visioseminaaria. Paloniemi korosti koulutuksen ja tki-toiminnan laadun ja kansainvälisesti relevantin toiminnan merkitystä. – Tulevaisuuden korkeakoulu ei pärjää pelkästään maakuntasarjassa. Puheensa tueksi Paloniemi nosti nobelisti […]