Mikä on tulevaisuudessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun ero?

Seminaarin annin veti hyvin yhteen emeritusrehtori Pentti Rauhala. Noin 15 vuotta Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina toiminut Rauhala nosti esille myös sen mistä ei juurikaan puhuttu.

– Seminaarissa ei puhuttu paljonkaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen eroista suhteessa tulevaisuuden korkeakouluvisioon. Olisiko pitänyt?

Rauhala pohtikin sitä mikä tulevaisuudessa erottelee ja mikä ei erottele näitä kahta korkeakoulutyyppiä.

Ilmaan jäi lopulta kysymys halutaanko järjestelmätasolla eroa ylipäätään ylläpitää. Tätä kautta seminaari päättyi aivan visiokeskustelun ytimeen.

Visiokeskustelu jatkuu

Keskustelu tutkimuksen ja korkeakoulutuksen visiosta jatkuu koko kesään ajan. Visio valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Valmistelua voi seurata opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta www.minedu.fi.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene tuotti oman koko korkeakoulujärjestelmää ja sen visiota koskevan selvityksen. Se julkaistiin vuoden 2016 alussa. Syksyllä 2016 Arenelta ilmestyi raportti Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa.

Uusimpana on juuri julkaistu ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskeva selvitys. Sen viestin voi tiivistää seuraavasti: Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn uudistaminen edellyttää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) parempaa hyödyntämistä.

Kaikki nämä raportit ja paljon muuta visiotyöhön liittyvää materiaalia löytyy Arenen sivuilta www.arene.fi.