Mikä on tulevaisuudessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun ero?

Seminaarin annin veti hyvin yhteen emeritusrehtori Pentti Rauhala. Noin 15 vuotta Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina toiminut Rauhala nosti esille myös sen mistä ei juurikaan puhuttu. – Seminaarissa ei puhuttu paljonkaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen eroista suhteessa tulevaisuuden korkeakouluvisioon. Olisiko pitänyt? Rauhala pohtikin sitä mikä tulevaisuudessa erottelee ja mikä ei erottele näitä kahta korkeakoulutyyppiä. Ilmaan jäi lopulta kysymys halutaanko […]

Murrokset, vastatieto ja teknologia kehityksen ajureina

Korkeatasoisen tiedon ja osaamisen visiota haettiin Takki-seminaarissa mielenkiintoisten sparraajien kanssa. Sparrauspuheenvuorot pitivät toimitusjohtaja Esko Kilpi, kansanedustaja Anna Kontula ja kansanedustaja Ville Vähämäki. Kunkin sparraajista nosti esille yhden tulevaisuuteen liittyvän näkökulman, joka vaikuttaa uuden tiedon ja osaamisen rakentumiseen. Heidän yhteisen viestin voi tiivistää vaikkapa niin, että työelämä on suuressa murroksessa, tulevaisuuden ymmärtämiseksi tarvitaan laaja-alaista ja monipuolista […]