Ylijohtaja Lundström: Ammattikorkeakouluilla on uudistumisen avaimet

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström rohkaisi Takki-seminaarissa ammattikorkeakouluja ottamaan vahvemman roolin innovaatiotoiminnassa ja yhteiskunnan ja työelämän uudistamisessa.

Erityisesti ylijohtaja korosti ammattikorkeakoulujen merkitystä pk-yritysten kehittämisessä. Verkostojen ja erilaisten kytkösten rakentamisessa ammattikorkeakoulut voisivat olla vielä nykyistäkin aktiivisempia.

– Paras saadaan ulos vain jos osaaminen on oikeassa muodossa, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

– Pidätte käsissänne avaimia, kun pohditaan miten uusiutumisen kyvykkyys hyvin erilaisissa yrityksissä ympäri Suomea tapahtuu. Siellä missä syntyy uutta tietoa ja osaamista siellä syntyy myös uusia tapoja luoda siitä uutta toimintaa ja työtä.

Lundström avasi OECD:n laatimaa, vielä julkaisemattoman, innovaatiojärjestelmää koskevan arvioinnin löydöksiä. Erityisen huolissaan arvioitsijat ovat Suomen koulutustason kääntymisestä laskuun, yliopistojen rahoituksen kääntymisestä laskuun ja uudistusten hitaudesta.

Yritysten TKI-toimintaa on tarve monipuolistaa. Pk-yritysten osuus tki-rahoituksesta on noussut (21,8 %), mikä on hyvä asia, mutta osuus jää edelleen selvästi alle OECD:n keskiarvon (35 %).

Ammattikorkeakouluilta ylijohtaja toivoi työelämäläheisen profiilin vahvistamista ja aktiivisen roolin ottamista innovaatiotoiminnassa. Hän toivoi esimerkiksi näkevänsä entistä enemmän konsortioita, joissa ammattikorkeakoulut vetävät pk-yritysten joukkoa. Samoin hän toivoi ammattikorkeakouluja vahvasti mukaan kehittämään Public Private Partnership –ajattelua. Ainekset tähän olisivat olemassa.

Lisäksi ylijohtaja peräsi OECD:n suosituksen mukaisesti valintojen tekemistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valtion valitsisi voittajia. Sen tulevat aina tekemään markkinat. Valtiot voivat kuitenkin, yhdessä innovaatiotoimijoiden kanssa, yhdessä viisautta yhteen tuomalla ja erilaisia alustoja rakentamalla tehdä veikkauksia.