AMK-päivät keräsi 400 osalllistujaa pohtimaan digitalisaatiota

Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen puhui korkeakoulutuksen tulevaisuudesta Suomessa.

Vuoden 2016 Ammattikorkeakoulupäivät järjestettiin tänä vuonna Silja Serenadella 17.-19.5.2016. Päivien aiheena oli digitalisaatio ja sen vaikutusten pohtiminen eri näkökulmista. Kaikkiaan päiville osallistui 400 ammattikorkeakoulujen ja niiden sidosryhmien edustajaa.

Digitalisaation vaikutukset tulevaisuudessa

Päivillä keskusteltiin, mitä digitalisaatio merkitsee ammattikorkeakouluille, niiden koulutukselle ja tki-toiminnalle. Lisäksi mietittiin, muuttuuko korkeakoulujen rooli ditalisaation myötä ja tarvitaanko tulevaisuudessa ylipäätänsä tutkintoja . Lisäksi avattiin eri näkökulmia pedagogiillaan digiympäristöissä.

Päivien ideana oli pohtia digitalisaation vaikutuksia tulevaisuudessa. Tavoitteena on nostaa katse nykyhetken teknologiamuutosten leimaamasta arjesta pidemmälle ja suunnata ajatukset laaja-alaisempiin vaikutuksiin. Eli totutusta poiketen teknolgogia ja digiratkaisut eivät olleet tarkastelun keskiössä, vaan sen laajemmat ihmimilliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

University of Applied Sciences viralliseksi käännökseksi

AMK-päivät ovat ammattikorkeakouluyhteisön suurin vuotuinen tapahtuma, joka kokoaa korkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat, hallinnon ja työelämän yhteistyökumppanit keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Järjestelyistä vastaa tänä vuonna Humanistinen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Arene ry:n kanssa.

Päivien vieraspuhujina oli mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka ilahdutti ammattikorkeakouluväkeä ilmoittamalla, että  University of Applied Sciences olisi vihdoin ammattikorkeakoulujen virallinen englanninkielinen käännös ministeriössäkin. (Uutinen AMK-päivien sivuilla)

Uutisia ja ammattikorkeakoulupäivien esitykset löytyvät osoitteessa amkpaivat.humak.fi