Ammattikorkeakoulut osaamiskeskittymien rakentajina – Seminaari syksyllä

AMK-päivät 2016
AMK-päivien 2016 osaanottajia sessiossa Silja Serenadella toukokuussa 2016.

Takki-verkoston työvaliokunta päätti järjestää seuraavan seminaarin syksyllä otsikolla Ammattikorkeakoulut osaamiskeskittymien rakentajina. Seminaarin tavoitteena on avata keskustelua ammattikorkeakoulujen monista eri yhteistyömuodoista.

Ammattikorkeakoulujen monipuolinen yhteistyö on jäänyt viimeaikaisessa keskustelussa rakenteellisia ja hallinnollisia ratkaisuja koskevan keskustelun varjoon. Ammattikorkeakoulut ovat uudistaneet strategiansa ja ovat niissä vahvasti linjanneet omat ilmiöpohjaiset strategiset vahvuusalueensa. Tämä työ mahdollistaa entistä paremman yhteistyön ja työnjaon sekä uudenlaisten osaamiskeskittymien rakentamisen.

Takki-verkosto haluaa seminaarin avulla tuoda esiin niitä moninaisia tapoja, joilla ammattikorkeakoulut yhteistyössä parantavat koulutuksen ja TKI-toiminnan laatua. Fuusio ei ole ainoa ratkaisu.

Teemaa avataan seminaarissa eri case-tapausten avulla. Verkosto ottaa vastaan ideoita ja esimerkkejä seminaarin ohjelman laadintaa varten.

Seminaarin tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Takki-verkosto ylläpitää keskustelua työelämän ja ammatillisen korkeakoulun yhteistyöstä

Seminaarit ja pyöreän pöydän keskustelut ovat osa Takki-verkoston toimintaa. Niiden avulla mm. tuetaan yhteiskunnallista keskustelua työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen yhteistyöstä, tuloksista ja kehittämistarpeista.

Takki-verkoston edellinen seminaari 1.12.2015 käsitteli ammattikorkeakoulujen roolia talouden kilpailukyvyn edistämisessä.

Alustuksen seminaarin teemasta piti teollisuusneuvos Antti Valle työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hänen esityksensä löytyy tästä (pdf).