Innovaatioseteli tärkeä pk-yrityksille ja järjestöille

There's more to intelligence than meets the eye. Credit: A Health Blog / Flickr Creative Common
Takki-verkoston mukaan innovaatioseteli on tärkeä avaus: A Health Blog / Flickr Creative Commons

Takki-verkosto pitää uutta innovaatioseteliä tärkeänä avauksena pk-yritysten ja koko työelämän kehittämisen kannalta. Verkoston työvaliokunta keskusteli uudistuksesta 29.4.2016.

Setelin avulla pk-yrityksille, järjestöille ja muille työelämän toimijoille tarjotaan mahdollisuus ostaa tutkimus- ja kehittämispalveluja korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta. Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä pk-yritysten välistä yhteistyötä.

—”Verkosto piti kokeilua tärkeänä ja seuraa sen valmistelua tiiviisti”, sanoo verkoston puheenjohtaja kansanedustaja Aila Paloniemi. “Uskon, että siitä on paljon hyötyä erityisesti pk-yrityksille ja järjestöille”, Paloniemi jatkaa.

Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta seteli on tarpeellinen ja kaivattu rahoitusväline. Sen mahdollistaa mm. suoran yrityksen tai yhteisön tarpeista lähtevän osaamisen siirron ja kehittämispalvelujen tuottamisen. Seteli myös madaltaa pk-yritysten ja järjestöjen kynnystä lähestyä tutkimus- ja kehittämispalvelujen tarjoajia.

Hallitus päätti innovaatioseteli- ja pankki kokeilusta kevään kehysriihessä. Kokeilun valmistelu on käynnissä työ- ja elinkeinoministeriössä. Tavoitteena on ilmeisesti saada kokeilu käyntiin tulevan syksyn aikana.

Innovaatioseteli ei ole kansainvälisesti uusi asia. Sitä on kokeiltu menestyksekkäästi mm. Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Itävallassa.