Ammattikorkeakoulut kehittävät toimintaansa dynaamisesti

Tämän kertaisessa Takki-seminaarissa tuotiin esiin ajatuksia, keskustelua ja tietoa siitä, miten ammattikorkeakoulut vastaavat työelämän ja alueiden yhä vaativimpiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

Tietoa olikin jaossa. Seitsemän case-tapauksen kautta kansanedustajille ja muille verkoston toimijoille esiteltiin ammattikorkeakoulujen kehittämisen nykytilaa. Esimerkit vahvistivat sen, että ammattikorkeakouluilla on hyvin erilaisia toimintamallia, joilla ammattikorkeakoulut ovat ottamassa muutostilanteen haltuun. Tämän lisäksi on hyvä todeta, että seminaarissa kyettiin esittelemään vain osa osaamiskeskittymistä tai muista kehittämishankkeista. Useimmilla ammattikorkeakouluilla on menossa erilaisia yhteistyöhankkeita, joko yliopistojen, toisten ammattikorkeakoulujen tai toisen asteen kanssa.

Osaamiskeskittymiä rakennetaan tällä hetkellä hyvin erilaisilla periaatteilla. Kehitteillä on selkeitä konsernirakenteita, strategisia liittoumia, toiminnallista yhteistyötä kuin sopimuspohjaisia osaamiskeskittymiä.

Rehtoreille ja muille esiintyjille esitetyistä kysymyksistä ja keskustelusta kävi ilmi, että kansanedustajat arvostivat erilaisia lähestymistapoja ja alueiden ja korkeakoulujen omista lähtökohdista kehitettyjä toimintamalleja. Hyvänä pidettiin myös sitä, että useammassakin esimerkissä yhteistyö toisen asteen kanssa oli vahvasti esillä.

Seminaarin case-esimerkit

  • Case Tampere3: Tampere3, varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Case Kajaani: Ammatillisesti orientoitunut koulutuskeskittymä, rehtori Turo Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Case Itä-Suomi: Savonian, Karelian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö, rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Case Lappi: Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston konserni, rehtori Martti Lampela, Lapin ammattikorkeakoulu
  • Case Humak: Tarvepohjainen osaamiskeskittymä, rehtori Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Case pääkaupunkiseutu: Yhteistyöllä voimaa, 1+1+1+ = 9, rehtori Teemu Kokko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Case Oulu: Korkeakoulut synergiaa rakentamassa, vararehtori Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu

Osaaminen nousi keskiöön keskusteluissa tutkinnoista

Keskustelussa nousi esille esille olennainen kysymys siitä,  millaisia tutkintoja tarvitaan tulevaisuudessa. Rehtoreiden vastaukset kuvastavat hyvin tilannetta. Kukaan rehtoreista ei lähtenyt luettelemaan tarkkaa listaa tarvittavista tutkinnoista tai ammateista. Vastauksissa korostui osaamisen merkitys. Osaamista tarvitaan aina, vaikka työtehtävät muuttuisivat.

Löydät kaikkien case-esimerkkien esitykset yllä olevasta listasta. Esitysten pitäjät antavat mielellään myös lisätietoja hankkeiden tilanteesta.