Eduskunta

Kansanedustajat: Amkeille on tehtävää tulevaisuudessakin

Ammattikorkeakouluille on työtä tulevaisuudessakin. Näin voi tiivistää kansanedustajien viestin Takki-seminaarin paneelikeskustelussa, jossa kysyttiin miten erilaiset osaamiskeskittymät rakennetaan ja miten niiden kehittämistä voisi lainsäädännöllä tukea. Kansanedustajat nostivat erityisesti esille ammattikorkeakoulujen merkityksen uuden osaamisen tuottamisessa, työelämän kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa ja uuden työn luomisessa. Keskustelussa korostui myös huoli koko koulutusjärjestelmän ja opiskelijoiden joustavien opintopolkujen toimivuudesta, koulutuksen sivistyksellisestä tehtävästä ja […]