There's more to intelligence than meets the eye. Credit: A Health Blog / Flickr Creative Common

Korkeatasoisen tiedon ja osaamisen visio -seminaari

Ilmoittautuminen Korkeatasoisen tiedon ja osaamisen visio -seminaariin on käynnistynyt. Seminaari järjestetään Eduskunnan Pikkuparlamentin auditioriossa tiistaina 4.4.2017 kello 16-18. Tilaisuus alkaa Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen ja TEM:n ylijohtaja Ilona Lindströmin alustuksilla ja jatkuu korkeakouluksen tulevaisuutta luotaavista keskusteluista ja avauksistat. Ilmoittaudu ma 3.4. klo 9 mennessä Ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/takki-seminaari (klikattava linkki) Tervetuloa keskustelemaan uudesta korkeakouluvisiosta. Mitä luodaan uusi korkeakoulujärjestelmä, joka tuottaa […]

Eduskunta

Kansanedustajat: Amkeille on tehtävää tulevaisuudessakin

Ammattikorkeakouluille on työtä tulevaisuudessakin. Näin voi tiivistää kansanedustajien viestin Takki-seminaarin paneelikeskustelussa, jossa kysyttiin miten erilaiset osaamiskeskittymät rakennetaan ja miten niiden kehittämistä voisi lainsäädännöllä tukea. Kansanedustajat nostivat erityisesti esille ammattikorkeakoulujen merkityksen uuden osaamisen tuottamisessa, työelämän kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa ja uuden työn luomisessa. Keskustelussa korostui myös huoli koko koulutusjärjestelmän ja opiskelijoiden joustavien opintopolkujen toimivuudesta, koulutuksen sivistyksellisestä tehtävästä ja […]

Aila Paloniemi

Paloniemi: Korkeakoulujen kehittämisen perustuttava tasavertaisuuteen

Paloniemi korosti avauspuheessaan korkeakoulupoliittisen vision tarvetta. Useat eri tahot ovat vaatineet korkeakoulupolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja selkeästi muotoiltuja tavoitteita korkeakouluille. Tämä helpottaisi niiden strategista johtamista. Samalla hän peräsi opetus- ja kulttuuriministeriöltä, korkeakoulujen päärahoittajalta, hyvää johtamista.

KV-arviointi: Suomalainen korkeakoulujärjestelmä toimii

Kansainvälisen arviointiryhmän selvityksessä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa Tanskan, Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden korkeakoulumallien kehityssuuntiin ja toimintaympäristön muutokseen sekä esitetään kehittämissuosituksia. Asiantuntijaryhmä katsoo, että suomalaisten korkeakoulujen toimintaympäristö on haasteellinen erityisesti liittyen Suomen talouden tilaan ja kilpailukykyisyyteen.

Uusi AMK-laki voimaan 1.1.2015

Uusi ammattikorkeakoululaki ja sen tuoma taloudellinen ja hallinnollinen autonomia vahvistaa ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä. Laki mahdollistaa ammattikorkeakoulujen päätöksenteon sujuvuuden, perustehtävien toteuttamisen toimivissa rakenteissa sekä toiminnan oikeudenmukaiset ja riittävät kannusteet.